A misszió, a vízió és a stratégia megfogalmazása után a következő építőelemet a célok jelentik, amelyek az előbbi, állandóságot képviselő alapkövekhez képest időszakosan változó tényezők.

Mit értünk célok alatt?

A célkitűzés egy rövid, tömör mondat. Felvázol egy átfogó, minőségi célt, amely a vállalkozást hivatott előmozdítani a kívánt irányba. Alapvetően a „mit akarunk csinálni?” kérdésre keresi a választ.

Célok az OKR rendszerben

Egy jól megfogalmazott célkitűzés időhöz kötött (negyedév alatt végrehajtható), valamint inspiráló és magába foglalja a csapatod elképzeléseit is.

Vegyünk egy konkrét példát. Kiegészítő anyagot készítünk az OKR könyvhöz (Objectives and Key Results), és az egyik célkitűzésünk a jelen negyedévre: „Megalkotni egy lenyűgöző weboldalt, ami felkelti az emberek érdeklődését az OKR iránt.”

A cél(kitűzés) tömör (egy mondat), minőséget határoz meg (nincsenek számok – ez a kulcseredmények felségterülete), időhöz kötött (biztosak vagyunk benne, hogy létre tudjuk hozni ebben a negyedévben), és inspiráló (izgalmas bevonni a kreativitásunkat egy honlap elkészítésébe, amit az emberek értékesnek és vonzónak fognak találni).

Kövesd nyomon a céljaidat és feladataidat az alkalmazásunkban!

A jó cél ismérvei

A jó cél inspiráló

Egy jól megfogalmazott célkitűzés nem egymás után pakolt szavak gyűjteménye. A célkitűzésed olyan erős inspiráló üzenet legyen, ami Téged és a csapatodat is arra motivál, hogy magasabb szintre emeljétek az általatok nyújtott teljesítményt.

Ne maradj a langyos vízben. Tűzz ki olyan célokat, amik kihívást jelentenek a számodra és a vállalkozásod számára. Tűzz ki olyan célokat, amik az addigi rutinszerű munkák átgondolását, új megoldások kidolgozását kívánja meg.

A jó cél elérhető

Amellett, hogy a jó cél inspiráló, kihívást jelentő, reálisnak kell lennie. Nem jelölhetünk ki olyan célokat, amik elérése eleve kudarcra van ítélve. Egy ilyen cél negatívan befolyásolja a munkához való hozzáállást, az egymással való kommunikációt, az együttműködést, vagyis az általános hangulatot. Nem könnyű megtalálni az egyensúlyt, de törekedni kell rá.

A jó cél elérhető egy negyedéven belül

Legyen időhöz kötött az általad meghatározott ütemezés szerint, amilyen időnként felülvizsgálod az OKR-t. (Negyedév helyett lehet például havonta.) Ha egy kitűzött cél realizálása egy év alatt várható, az már stratégia vagy vízió, nem cél.

A jó cél a csapat által kézben tartható

Akárki is fogalmazza meg a célkitűzését, akármilyen vállalati szinten, kell, hogy ráhatása legyen a végeredményre. Az OKR rendszer kereszt-funkcionalitásai miatt, amikor a különböző szervezeti egységek munkája szorosan összefonódik, a koordináció különösen kritikus.

Nem szabad, hogy az egyik szervezeti egység teljesítménye egy másik egység teljesítményén múljon. Minden egységnek, egyénnek önállóan rendelkeznie kell a megvalósítás eszközével.

A jó cél üzleti értéket biztosít

A célkitűzésednek a stratégiádból kell származnia, és arra irányulnia, hogy megvalósulása esetén kézzelfogható értéket teremtsen a vállalkozásod számára.

A jó cél minőségi

A célodnak arról kell szólnia, hogy mit szeretnél teljesíteni. Szavakkal kifejezve, számok nélkül. A számok alkalmazását a kulcseredmények fedik le.

Gyakorlati tippek céljaid megalkotásához

Kerüld a „Status Quo”-t

Ne elégedj meg az aktuális határokkal. Állíts fel új célokat, amik kihívást jelentenek, előrevisznek, feszegetik képességeid határait.

Kerüld azokat a célokat, amelyek azt fogalmazzák meg, amit már jelenleg is csinálsz, mert azok csak azt bizonyítják, hogy képtelen vagy a vállalkozásod előmozdítására.

Tegyél fel tisztázó kérdéseket

Megbeszéléseken gyakori, hogy a részvevők oda-vissza ismételgetnek bizonyos szavakat, kifejezéseket, amikről igazából senki sem tudja, mit takarnak, illetve ami alatt mindenki másra gondolhat. Ilyenkor a félreértések elkerülésére a legjobb, ha egyszerűen és őszintén megkérdezzük „Mi értesz az alatt, hogy…?”.

Specifikáld az általánosságban elhangzó felvetéseket. Például, ha valaki azzal jön elő, hogy „Alkoss értéket a vásárlóinknak”, vállald magadra az OKR-antropológus szerepet, és próbáld meg megállapítani a hozzászólás konkrét jellemzőit. A vásárlók egy adott szegmensére gondolnak? Vagy minden vevőre? Mit jelent az érték ebben az összefüggésben? Az absztrakt megfogalmazások specifikációkká emelése segít számodra feltárni a valódi célt, amelyre fókuszálnod kell.

Pozitív nyelvezettel fogalmazd meg a céljaidat

Kutatások kimutatták, hogy az emberek sokkal jobban tudnak azonosulni azzal a gondolkodással, hogy elérem, amit csinálni akarok, mint azzal, hogy elkerülöm, amit nem akarok. Az elménk, a tudatalattink a nem szót amúgy sem érti, egy tagadólag kimondott dolgot létező tényként, iránymutatásként fogja kezelni (pl. ne csináld → csináld)

A pozitív megfogalmazás teret enged a kreativitásnak, valamint megkönnyíti a célok eléréséhez szükséges alkalmazkodást.

Használj egyszerű szabályokat

Amikor a végtelen lehetőségek tárháza elénk tárul, hirtelen nem tudunk mit kezdeni a helyzettel. Ugyanolyan blokkoló hatása van, mint az üres, fehér papírnak az íráskészségünkre.

Mielőtt belekezdesz egy cél megalkotásába, állíts fel magadnak egyszerű határokat. A konkrét útmutatás, szabályok kiindulási pontot jelentenek, amire építkezve megnyílnak a kreativitásunk csatornái.

Kezdd igével

Nagyon alapvető szabály, de gyakran nem veszik figyelembe. A célok végrehajtása cselekvést igényel, ezért minden célkitűzésedet igével kezdd. Ez megjelöli a cselekvést és a kívánt irányt.

Az egyszerűsítés miatt néhány vállalat megcsonkítja a célkitűzését. Vegyük például azt, hogy „vásárlói hűség”. Ez egy nem sokat mondó célmeghatározás. Pontosan mit takar? Maximalizálni a hűséget, kiépíteni a hűséget, vagy növelni a hűséget? Mindhárom eset különbözik és különböző feladatokat, cselekvéseket kíván. A cselekvést kifejező igék keltik életre a céljaidat.

Mi tart vissza?

Vannak esetek, amikor a kidolgozott stratégia, és meglévő célkitűzések ellenére sem haladunk. A végrehajtás akadályokba ütközik, problémákat fedezünk fel.

Mit is csináljunk ilyen esetben? Ismerjük fel ezeket a problémákat, lássuk, hogy ezek tartanak vissza a feladatok elvégzésében, így céljaink elérésében. Találjunk rá megoldást!

Amikor azon gondolkodunk, milyen célokat tűzzünk ki, amelyek előreviszik a vállalkozásunkat, vállalatunkat, gondoljuk át, hogy mik azok a problémás pontok, amelyek gátolják a stratégiád megvalósítását. Ezek megoldása kiváló célkitűzéseket generál és valódi előrehaladást jelent a sikeresség felé.

Egyszerű, érthető nyelvezetet használj

Nem lehet elégszer hangsúlyozni a mindenki számára érthető, könnyen megjegyezhető fogalmazás fontosságát. Ha szakzsargonnal dobálózunk, kevesen fogják megérteni, mire gondolunk, mi a kitűzött cél, és miért is fontos. Ha mégis olyan szót kell használj, ami nem a hétköznapi nyelvezet része, mindig magyarázd meg a pontos jelentését.

Célkitűzés rövid leírása, ismertetése

Annak ellenére is, ha célunkat valóban érthetően és a lehető legegyszerűbben fogalmazzuk meg, nem biztos, hogy az üzleti vonatkozású jelentésük és relevanciájuk egyből látható, érthető.

A cél rövid leírása segít egyértelműsíteni, hogy pontosan mit értünk alatta, így mindenki ugyanúgy fogja értelmezni.

Ezek a leírások nem hosszúak, legtöbb esetben néhány mondatban kielégítő részletességgel vázolhatjuk a cél jellemzőit.

A cél rövid leírása összefoglalja, hogy miért fontos az adott cél, hogyan kapcsolódik egy vállalati szintű célkitűzéshez.

Gondolj erre a leírásra úgy, mint egy olyan feljegyzésre, ami igazolja az adott cél létjogosultságát.

Ha úgy gondolod, hogy az ilyen leírások megírása időveszteség és csökkenti a hatékonyságot, gondolj bele abba, hogy a célokhoz tartozó kulcseredményeket nem feltétlenül egy időben, közvetlenül a célok megfogalmazása után gondolják ki. Ha a kettő között eltelik valamennyi idő, akkor te magad is bajban lehetsz, hogy nem tudod visszaidézni, mire gondoltál pontosan a korábban kitalált célkitűzésed megfogalmazásakor. Ha pedig nem vagy tisztában a cél pontos jelentésével, akkor nem tudsz megfelelő kulcseredményeket rendelni hozzá.

A fentiek miatt javasolt, hogy amint egy célkitűzés megszületik és elfogadásra kerül, azonnal írj leírásvázlatot hozzá. Így nem vesznek el az értékes gondolatok.

Kövesd nyomon a céljaidat és feladataidat az alkalmazásunkban!

Ha megfelelő célok megtalálása vagy kidolgozása problémát okoz, keress minket bátran, segítünk a vállalkozásod számára megfelelő célok kialakításában. Kapcsolatfelvétel.